Notariusz
Joanna Frankowska-Paczuska

Notariusz Joanna Frankowska-Paczuska została powołana na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby Kancelarii Notarialnej w Wołominie.

Ukończyła w trybie stacjonarnym (dziennym) studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Równolegle ukończyła w trybie stacjonarnym (dziennym) studia prawnicze na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Okres studiów prawniczych zakończyła pracą magisterską na seminarium z postępowania cywilnego zatytułowaną „Obowiązki notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym”. Złożyła z wyróżnieniem egzamin magisterski i z końcowym wynikiem bardzo dobry uzyskała tytuł magistra prawa. Po ukończeniu studiów odbyła w trybie etatowym aplikację notarialną organizowaną przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie. W 2021 roku uzyskała pozytywny wynik na egzaminie notarialnym. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej posiada merytoryczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.

Swoje zainteresowanie notariatem rozwijała już w trakcie studiów, uczestnicząc w konferencjach, kołach naukowych i fakultetach dotyczących prawa cywilnego i handlowego, w tym w pracach Studenckiej Poradni Prawnej.